Fladdermöss i Marks, Falköpings och Skövde kommuner 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:90

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en redogörelse för den inventering av fladdermöss som utfördes på lokaler i Marks, Falköpings och Skövde kommuner under sommaren 2008, sammanlagt 13 mannätter under perioden 20/7 till 30/8.

Kontakt