Fladdermöss i Marks, Falköpings och Skövde kommuner 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:90
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en redogörelse för den inventering av fladdermöss som utfördes på lokaler i Marks, Falköpings och Skövde kommuner under sommaren 2008, sammanlagt 13 mannätter under perioden 20/7 till 30/8.

Kontakt