Energi- och klimatstrategi för Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:93

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Regional energi- och klimatstrategi för att minska utsläppen av koldioxid. Strategin syftar till att ställa om energisystemet och stärka länets konkurrenskraft.

Kontakt