Dyngbaggar i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:09
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

2007 inventerades dyngbaggar i Västra Götalands län. Totalt inventerades 46 lokaler, 34 316 skalbaggar fördelade på 30 arter artbestämdes varav fyra var rödlistade.

Kontakt