Dyngbaggar i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:09

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

2007 inventerades dyngbaggar i Västra Götalands län. Totalt inventerades 46 lokaler, 34 316 skalbaggar fördelade på 30 arter artbestämdes varav fyra var rödlistade.

Kontakt