Bostadsmarknadsenkäten, Västra Götalands län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:52
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2008 som visar kommunernas svar på utvalda frågor i respektive bostadsmarknad.

Kontakt