Bostadsmarknadsenkäten, Västra Götalands län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:52

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2008 som visar kommunernas svar på utvalda frågor i respektive bostadsmarknad.

Kontakt