Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:16
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

Rapporter över de biologiska undersökningar som genomförts av Hornborgasjöns fältstation vid Hornborgasjön 2007.

Kontakt