Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

Rapporter över de biologiska undersökningar som genomförts av Hornborgasjöns fältstation vid Hornborgasjön 2007.

Kontakt