Återbesök på äldre lokaler för liten havstulpanlav vid Stora och Lilla Valeklinten

Om publikationen

Löpnummer:
2008:48
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

Redovisar eftersök av liten havstulpanlav (Thelotrema suecicum) vid Stora och Lilla Valeklinten i Hjärtums socken, Lilla Edets kommun.

Kontakt