Återbesök på äldre lokaler för liten havstulpanlav vid Stora och Lilla Valeklinten

Om publikationen

Löpnummer: 2008:48

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Redovisar eftersök av liten havstulpanlav (Thelotrema suecicum) vid Stora och Lilla Valeklinten i Hjärtums socken, Lilla Edets kommun.

Kontakt