Återbesök på äldre lokaler för grynig påskrislav

Om publikationen

Löpnummer: 2008:47

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av eftersök av grynig påskrislav (Sterocaulon incrustatum) på äldre lokaler i Västra Götalands län.

Kontakt