Återbesök på äldre lokaler för grynig påskrislav

Om publikationen

Löpnummer:
2008:47
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport

Redovisning av eftersök av grynig påskrislav (Sterocaulon incrustatum) på äldre lokaler i Västra Götalands län.

Kontakt