Analys av småvattenförekomst och våtmarksarter i odlingslandskapet i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:97
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av befintliga data om småvatten och
våtmarksanknutna arter i odlingslandskapet och kartmaterial tillsammans med beskrivande text samt förslag på prioriterade områden för anläggande av våtmarker.

Kontakt