Vägvisare till Kinnekulle – en skrift om människan, naturen och landskapet

Om publikationen

Löpnummer: 2007:46

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Kinnekulles geologi odlingslandskapets förändring naturtyper idag samt förslag på besöksmål beskrivs. Karta över naturreservat och vandringsleder ingår.

Kontakt