Svartfläckig blåvinge i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:54

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av inventering och eftersök av den hotade arten svartfläckig blåvinge i Västra Götalands län 2006 och 2007.

Kontakt