Säveån – En naturinventering vid Jonsered

Om publikationen

Löpnummer: 2007:35

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 50 plus 6 invikta A3-kartor

Publikationstyp: Rapport

En naturinventering i och utmed Säveån i Jonsered, som stöd för naturreservatsbildning.

Kontakt