Lommar i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:82
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten bygger till stor del på underlag som tagits fram inom det med mycket engagemang och ideellt bedrivna arbetet inom Projekt LOM. I vårt län har ett 80-tal personer medverkat med uppgifter om häckande storlommar eller smålommar.

Kontakt