Lommar i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:82

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Rapporten bygger till stor del på underlag som tagits fram inom det med mycket engagemang och ideellt bedrivna arbetet inom Projekt LOM. I vårt län har ett 80-tal personer medverkat med uppgifter om häckande storlommar eller smålommar.

Kontakt