Kransalger i Valle

Om publikationen

Löpnummer: 2007:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Inventering av kransalger i cirka 20 sjöar i Valle. Förekomsten var god och nio olika arter av kransalger påträffades. Även stormusslor samlades in.

Kontakt