Kransalger i Valle

Om publikationen

Löpnummer:
2007:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av kransalger i cirka 20 sjöar i Valle. Förekomsten var god och nio olika arter av kransalger påträffades. Även stormusslor samlades in.

Kontakt