Kållandsö – Ett rikt och levande landskap

Om publikationen

Löpnummer:
2007:65
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Rapporten handlar om att hitta metoder för att skapa en balans mellan hållbart brukande och förvaltning av naturresurser samt ge en helhetssyn på landskapet.

Kontakt