Kållandsö – Ett rikt och levande landskap

Om publikationen

Löpnummer: 2007:65

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Rapporten handlar om att hitta metoder för att skapa en balans mellan hållbart brukande och förvaltning av naturresurser samt ge en helhetssyn på landskapet.

Kontakt