Inventering av utter 2007 i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:90
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av utter i Västra Götalands län, sjuhäradsbygden och Dalsland samt återinventering av platser med fynd från 2001. Barmarksinventering.

Kontakt