Inventering av utter 2007 i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:90

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Inventering av utter i Västra Götalands län, sjuhäradsbygden och Dalsland samt återinventering av platser med fynd från 2001. Barmarksinventering.

Kontakt