Inventering av sandödla i Västra Götalands län 2006-2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:86
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten sammanställer inventering av sandödla (Lacerta agilis) som utfördes i Västra Götalands län 2006 och 2007. Inventeringen är ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för att bevara arten i landet.

Kontakt