Inventering av sandödla i Västra Götalands län 2006-2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:86

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Rapporten sammanställer inventering av sandödla (Lacerta agilis) som utfördes i Västra Götalands län 2006 och 2007. Inventeringen är ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för att bevara arten i landet.

Kontakt