Inventering av kransalger i sötvatten 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:91

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Inventering av kransalger inom Åtgärdsprogram för hotade arter. 23 besökta lokaler sommaren 2007 däribland återbesök av tidigare fyndlokaler.

Kontakt