Inventering av kransalger i sötvatten 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:91
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av kransalger inom Åtgärdsprogram för hotade arter. 23 besökta lokaler sommaren 2007 däribland återbesök av tidigare fyndlokaler.

Kontakt