Inventering av guckusko på lokalen vid Hjälmsäter, Kinnekulle

Om publikationen

Löpnummer: 2007:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

I början på juni 2004 inventerades guckusko på lokalen vid Hjälmsäter, Kinnekulle. Varje individ karterades och antalet blommor räknades.

Kontakt