Inventering av guckusko på lokalen vid Hjälmsäter, Kinnekulle

Om publikationen

Löpnummer:
2007:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

I början på juni 2004 inventerades guckusko på lokalen vid Hjälmsäter, Kinnekulle. Varje individ karterades och antalet blommor räknades.

Kontakt