Inventering av axsträfse 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:80

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av inventering och eftersök av den starkt hotade arten axsträfse (Lamprothamnium papulosum) längs Bohuskusten 2007.

Kontakt