Hummerrevsprojektet 2002-2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:41
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och är också unikt ur ett europeiskt perspektiv. I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten från uppföljningen som genomfördes under åren 2002–2007.

Projektledare: Niklas Egriell

Kontakt