Hummerrevsprojektet 2002-2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:41

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och är också unikt ur ett europeiskt perspektiv. I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten från uppföljningen som genomfördes under åren 2002–2007.

Projektledare: Niklas Egriell

Kontakt