Hummerrevsprojektet – Slutrapport

Om publikationen

Löpnummer: 2007:40

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 130

Publikationstyp: Rapport

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och också unikt i ett europeiskt perspektiv. Denna slutrapport redogör för resultaten från uppföljningen som genomfördes under åren 2002-2007.

Projektledare: Niklas Egriell

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län