Hummerrevsprojektet – Slutrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2007:40
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
130
Publikationstyp:
Rapport

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och också unikt i ett europeiskt perspektiv. Denna slutrapport redogör för resultaten från uppföljningen som genomfördes under åren 2002-2007.

Projektledare: Niklas Egriell

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län