Gårdar kring Göteborg

Om publikationen

Löpnummer: 2007:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 67

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Dokumentation av agrar bebyggelse har genomförts i hela Västra Götalands län i etapper med start år 2001. Studierna har haft formen av samarbetsprojekt mellan de regionala museiorganisationerna och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Arbetet har bedrivits något olika i de fyra delområdena Bohuslän, Västergötland, Dalsland och kommunerna runt Göteborg (Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda kommuner).

De olika delprojekten har mynnat ut i en skriftserie benämnd ”Agrarhistoria i Västra Götaland”. Denna rapport behandlar gårdarna i Göteborg

Kontakt