Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:88
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Undersökning av föryngring hos stormusslor utför-des på 14 lokaler. Endast på fem lokaler fanns god föryngring hos allmän dammussla.

Kontakt