Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:88

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Undersökning av föryngring hos stormusslor utför-des på 14 lokaler. Endast på fem lokaler fanns god föryngring hos allmän dammussla.

Kontakt