Fågelskyddsområden i Vänern, Västra Götalands län – Förslag till revidering

Om publikationen

Löpnummer: 2007:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

I rapporten analyseras värdet av befintliga fågelskyddsområden i Kalvö-Brommöområdet i östra Vänern. Rapporten föreslår att flera nya fågelskyddsområden inrättas och att befintliga fågelskyddsområden, som saknar betydelse, upphävs.

Kontakt