Bostadsmarknaden i Västra Götalands län 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:44

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Det aktuella läget på länets bostadsmarknad bygger på material från den bostadsmarknadsenkät (BME) som Länsstyrelsen samlar in årligen och där kommunerna redovisar sin bild i ett antal frågor dels av övergripande karaktär men även i vissa detaljer.

Kontakt