Bostadsmarknaden i Västra Götalands län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:44
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Det aktuella läget på länets bostadsmarknad bygger på material från den bostadsmarknadsenkät (BME) som Länsstyrelsen samlar in årligen och där kommunerna redovisar sin bild i ett antal frågor dels av övergripande karaktär men även i vissa detaljer.

Kontakt