Bebyggelsestudier på Kållandsö

Om publikationen

Löpnummer: 2007:84

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

– Studiecirkeln som metod för utvärdering och beskrivning av kulturhistoriska värden.

Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Denna rapport redovisar underlagsmaterial och resultatet från en studiecirkel i bebyggelsestudier på Kållandsö i Lidköpings kommun.

Kontakt