Bebyggelsestudier på Kållandsö

Om publikationen

Löpnummer:
2007:84
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

– Studiecirkeln som metod för utvärdering och beskrivning av kulturhistoriska värden.

Rapporten ingår i projektet ”Regional landskapsstrategi”. Denna rapport redovisar underlagsmaterial och resultatet från en studiecirkel i bebyggelsestudier på Kållandsö i Lidköpings kommun.

Kontakt