Återinventering av hotade natearter i Västra Götalands län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:89
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport

Återbesök på tidigare fyndlokaler för spetsnate, uddnate, bandnate och styvnate i Västra Götalands län. Ett 20-tal lokaler.

Kontakt