Återinventering av hotade natearter i Västra Götalands län 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:89

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

Återbesök på tidigare fyndlokaler för spetsnate, uddnate, bandnate och styvnate i Västra Götalands län. Ett 20-tal lokaler.

Kontakt