Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år

Om publikationen

Löpnummer:
2007:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Ädellövskogarna är en omistlig del av Västra Götalands läns skogar. De hyser en stor biologisk mångfald och är mycket viktiga för friluftslivet. Denna rapport är ett led i miljöövervakningen av skog och en del av uppföljningen av miljömålet ”Levande skogar”.

Kontakt