Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år

Om publikationen

Löpnummer: 2007:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Ädellövskogarna är en omistlig del av Västra Götalands läns skogar. De hyser en stor biologisk mångfald och är mycket viktiga för friluftslivet. Denna rapport är ett led i miljöövervakningen av skog och en del av uppföljningen av miljömålet ”Levande skogar”.

Kontakt