Vattenkemi och utlakning från brukad skogsmark

Om publikationen

Löpnummer:
2006:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningen av bäckvattnets återhämtning från försurning och utlakning av näringsämnen, kvicksilver och andra tungmetaller i samband med skogsbruksåtgärder. I Västra Götaland under 2000-2004.

Kontakt