Vattenkemi och utlakning från brukad skogsmark

Om publikationen

Löpnummer: 2006:37

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Undersökningen av bäckvattnets återhämtning från försurning och utlakning av näringsämnen, kvicksilver och andra tungmetaller i samband med skogsbruksåtgärder. I Västra Götaland under 2000-2004.

Kontakt