Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll

Om publikationen

Löpnummer:
2006:99
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten beskriver syftet med vattenförsörjningsplaner, vad de bör innehålla och hur de kan tas fram. Till rapporten hör också en checklista. Materialet riktar sig främst till kommuner.

Kontakt