Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll

Om publikationen

Löpnummer: 2006:99

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver syftet med vattenförsörjningsplaner, vad de bör innehålla och hur de kan tas fram. Till rapporten hör också en checklista. Materialet riktar sig främst till kommuner.

Kontakt