Uppföljning av miljömål om lövskogsföryngring med hjälp av fjärranalys

Om publikationen

Löpnummer: 2006:59

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

I projektet har en fjärranalysbaserad metod tagits fram för uppföljningen av Levande skogar, delmål 12.2. M.h.a. kNN-skattade data har lövskogsföryngringen jämförts mellan 1990 och 2000. Andelen lövskog i åldersklassen 0-10 år har minskat.

 

Kontakt