Uppföljning av miljömål om lövskogsföryngring med hjälp av fjärranalys

Om publikationen

Löpnummer:
2006:59
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

I projektet har en fjärranalysbaserad metod tagits fram för uppföljningen av Levande skogar, delmål 12.2. M.h.a. kNN-skattade data har lövskogsföryngringen jämförts mellan 1990 och 2000. Andelen lövskog i åldersklassen 0-10 år har minskat.

 

Kontakt