Strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:41

Diarienummer: 511-16158-2004

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Strategin anger mål, utgångspunkter och principer för Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens arbete med naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.

 

Kontakt