Riskhantering i detaljplaneprocessen

Om publikationen

Löpnummer:
2006:104
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Rapport

Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. En rapport i samarbete med länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län.

Kontakt