Riskhantering i detaljplaneprocessen

Om publikationen

Löpnummer: 2006:104

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 4

Publikationstyp: Rapport

Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. En rapport i samarbete med länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län.

Kontakt