Resultat från miljöövervakning och miljömålsuppföljning i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:86
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Blir miljöförhållandena bättre? Når vi miljömålen? Resultat från regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning i Västra Götalands län.

Kontakt