Resultat från miljöövervakning och miljömålsuppföljning i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:86

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Blir miljöförhållandena bättre? Når vi miljömålen? Resultat från regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning i Västra Götalands län.

Kontakt