Rapport Sjömätning Gullmarsfjorden

Om publikationen

Löpnummer: 2006:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar information från en kartläggning av Gullmarns botten.

Kontakt