Rapport Sjömätning Gullmarsfjorden

Om publikationen

Löpnummer:
2006:06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar information från en kartläggning av Gullmarns botten.

Kontakt