Lantraser och Kulturväxter i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:73

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en sammanställning av kunskapen om lantraser och kulturväxter i Västra Götalands län.

Kontakt