Lantraser och Kulturväxter i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:73
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en sammanställning av kunskapen om lantraser och kulturväxter i Västra Götalands län.

Kontakt