Grova lövträd på Kinnekulle - resultaten från trädkarteringen 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer: 2006:94

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten presenterar resultaten från ett delprojekt inom Life-projektet ”Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevarande” som syftade till att kartlägga alla grova lövträd inom Natura 2000-området på Kinnekulle.

Kontakt