Grova lövträd på Kinnekulle - resultaten från trädkarteringen 2002-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2006:94
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten presenterar resultaten från ett delprojekt inom Life-projektet ”Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevarande” som syftade till att kartlägga alla grova lövträd inom Natura 2000-området på Kinnekulle.

Kontakt