Grönyta och bebyggelse – metod och kartläggning i tätorter

Om publikationen

Löpnummer: 2006:71

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver en metod för att kartlägga grönytor och hårdgjord yta i tätorter. Resultatet varierar stort mellan de åtta kartlagda tätorterna.

Kontakt