Grönyta och bebyggelse – metod och kartläggning i tätorter

Om publikationen

Löpnummer:
2006:71
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten beskriver en metod för att kartlägga grönytor och hårdgjord yta i tätorter. Resultatet varierar stort mellan de åtta kartlagda tätorterna.

Kontakt