Flodpärlmussla i Västra Götalands län – Känd förekomst 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:85

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 192

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av flodpärlmusslans status och utbredning i Västra Götalands län.

Kontakt