Flodpärlmussla i Västra Götalands län – Känd förekomst 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:85
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
192
Publikationstyp:
Rapport

Redovisning av flodpärlmusslans status och utbredning i Västra Götalands län.

Kontakt