Fladdermöss i Svenljunga och Tranemo kommuner sommaren 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:80
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av fladdermöss i Svenljunga och Tranemo. Inventeringen bidrager till kunnandet om hur den biologiska mångfalden för fladdermusfaunan ser ut i länet. Liknande inventeringar har gjorts åren 2003 och 2004 i andra delar av länet.

Kontakt