Fladdermöss i Svenljunga och Tranemo kommuner sommaren 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:80

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Inventering av fladdermöss i Svenljunga och Tranemo. Inventeringen bidrager till kunnandet om hur den biologiska mångfalden för fladdermusfaunan ser ut i länet. Liknande inventeringar har gjorts åren 2003 och 2004 i andra delar av länet.

Kontakt