Dagfjärilar i Västsverige

Om publikationen

Löpnummer: 2006:50

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 64

Publikationstyp: Bok

Informationsskrift om de dagfjärilar och dagflygande svärmare som förekommer i Västra Götalands respektive Hallands län. Boken är uppdaterad med nya utbredningar och information från 2020 års rödlista.

Boken kan inte köpas direkt från Länsstyrelsen. Däremot går den att köpa på Hornborgasjöns naturrum, Kosterhavets naturrum och Bohusläns museum. Den går också att beställa från Bohusläns museum på postorder.bm@vgregion.se eller telefon 0522-65 65 01.

Om du inventerar eller övervakar fjärilar ideellt eller håller studiecirklar om fjärilar och lägger in ditt data på Artportalen kontakta Anna Stenström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (anna.stenstrom@lansstyrelsen.se) eller 010-224 47 06 för gratisexemplar.

Kontakt