Bostadsmarknadsenkät 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (f d Svenska kommunförbundet). Syftet är att få fram en samlad bild av kommunernas bedömning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och redovisa utvecklingstendenser.

Kontakt