Bostadsmarknadsenkät 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:43

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (f d Svenska kommunförbundet). Syftet är att få fram en samlad bild av kommunernas bedömning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och redovisa utvecklingstendenser.

Kontakt