Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:103

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av biologiska inventeringar utförda vid Hornborgasjön 2006.

Kontakt