Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:103
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av biologiska inventeringar utförda vid Hornborgasjön 2006.

Kontakt