Ängs- och hagmarker i Västra Götalands län – vad har hänt på 15 år?

Om publikationen

Löpnummer: 2006:74

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Rapporten jämför mängden och kvaliteten hos ängar och betesmarker i Ängs- och hagmarksinventeringen med resultaten från Ängs- och betesinventeringen.

Kontakt