Ängs- och hagmarker i Västra Götalands län – vad har hänt på 15 år?

Om publikationen

Löpnummer:
2006:74
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten jämför mängden och kvaliteten hos ängar och betesmarker i Ängs- och hagmarksinventeringen med resultaten från Ängs- och betesinventeringen.

Kontakt