Referenssjöar i Västra Götalands län - beskrivningar och trender

Om publikationen

Löpnummer:
2005:14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultaten från den vattenkemiska övervakningen i 15 referenssjöar inom Västra Götalands län. Syftet med rapporten är att utvärdera tidsserierna och beskriva tillstånden för ett antal utvalda parametrar.

Kontakt