Referenssjöar i Västra Götalands län - beskrivningar och trender

Om publikationen

Löpnummer: 2005:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultaten från den vattenkemiska övervakningen i 15 referenssjöar inom Västra Götalands län. Syftet med rapporten är att utvärdera tidsserierna och beskriva tillstånden för ett antal utvalda parametrar.

Kontakt