Övervakning av 6 flodpärlmusselbestånd i Västra Götalands län 2003-2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:54
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera är en hotad art som har ett kärnområde i Sverige. Som en del i Länsstyrelsens miljöövervakning i Västra Götalands län ingår övervakning av sex flodpärlmusselbestånd. Undersökningarna görs enligt den undersökningstyp som Naturvårdsverket rekommenderar. Där redovisas också hur skyddsvärdet bedöms.

Rapporten redovisar kortfattat omgivningsförhållanden, vattenkvalitet, värdfisk, beståndets utbredning, storlek, täthet och längdfördelning samt trender, hotbild och bedömning av skyddsvärdet.

Kontakt