Lövskogsinventering i Lidköpings kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2005:08

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 148

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Lidköpings kommun.

Kontakt