Lövskogsinventering i Lidköpings kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2005:08
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
148
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Lidköpings kommun.

Kontakt