Lövskogar i Falköpings kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2005:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 619

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Falköpings kommun. Förutom denna rapport finns uppgifter även i digital form i
ett GIS-skikt, och så småningom även i en databas, hos såväl Länsstyrelsen som Falköpings kommun.

Kontakt