Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:58
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering av fladdermöss bidrar till kunnandet om hur den biologiska mångfalden för fladdermusfaunan ser ut i länet. En liknande inventering gjordes 2003 i några kommuner i länets nordöstra del.

Rapporten visar att fladdermusfaunan ser i stort sett likadan ut i länets nordöstra del och dess centrala del ( Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner). Här finns fransfladdermus men inte barbastell. Här hittades mer gråskimlig fladdermus och stor fladdermus än i den nordöstra delen av länet. Totalt hittades åtta fladdermusarter.

Kontakt