Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:72
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

Biologiska undersökningar vid Hornborgasjöns fältstation.

Kontakt