Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2005:72

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Biologiska undersökningar vid Hornborgasjöns fältstation.

Kontakt